โปรแกรมบริหารบุคคล HRM

hr

ประวัตพนักงาน

ระบบบันทึกเวลาทำงาน

ระบบเงินเดือนและค่าแรงพนักงาน

ระบบความปลอดภัย

                               

                                   กำหนดข้อมูลพนักงาน

 

 

                                               

                               กำหนดบัญชีผู้ใช้งาน

       
กำหนดคาขอมลพนกงาน   กำหนดคาบญชผใช
                               

                       

                            ตัวอย่างการกำหนดข้อมูลเงินเดือน

 

 

                           

                ตัวอย่างการกำหนดข้อมูลการทำงานรายบุคคล

     
กำหนดคาขอมลเงนเดอน            กำหนดคาขอมลการทำงานรายบคคล

 

          โปรแกรม HRM คือซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้งานด้านบริหารงานบุคคล เวลาทำงาน และ เงินเดือนพนักงาน มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม ช่วยให้องค์กรสามารถลดงานประจำของ ฝ่ายบุคคล ทำให้สามารถมีเวลาทีจะไปทำงานทางด้านแรงงานสัมพันธ์ และงานทางด้านการพัฒนาบุคคลากรได้มากขึ้น

 

       HRM เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายตามแนวทางการพัฒนาโปรแกรมของ ปัญญามี ที่ต้องการให้ผู้ใช้สามารถทำความคุ้นเคยกับโปรแกรม และเริ่มต้นใช้งานจริงได้อย่างรวดเร็ว มีการจัดวางรูปแบบเมนูและ หน้าจอที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน นอกจากนี้โปรแกรมยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับธุรกิจหลายประเภท

 

           Main module ระบบหลักประกอบด้วย ระบบงานบุคคล (Personel), ระบบเวลาทำงาน (Attendance), ระบบเงินเดือน (Payroll), ระบบเอกสาร (Document) และ ระบบความปลอดภัย (Permision) เหมาะกับธุรกิจทั่วไป ที่มีการบันทึกเวลาทำงานด้วยเครื่องบันทึกเวลา และสามารถส่งข้อมูลออกจากเครื่องเป็นไฟล์ text ได้

 

              Option module นอกเหนือจากระบบหลักข้างต้น เรายังมีระบบเสริมที่รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจบางประเภท เช่น ระบบประเมินผลพนักงาน (Evaluation), ระบบฝึกอบรม (Training), ระบบอนุมัติเอกสาร (Approval) เป็นต้น

 

ระบบบริหารและการจัดการงานบุคคล HRM ประกอบด้วยระบบงานย่อยต่าง ๆ ดังนี้     

 


                          ระบบชุดมาตรฐานประกอบด้วย 

     

               

        ระบบชุดเสริมประกอบด้วย        

HRM    ระบบทะเบียนประวัติพนักงาน (Employee Master) HRM    ระบบฝึกอบรม (Training System)
HRM ระบบบันทึกเวลาการทำงาน (Time and Attendance System) HRM ระบบสรรหาบุคคล(Recrutment System)
HRM ระบบเงินเดือนและค่าแรงพนักงาน (Payroll System) HRM ระบบลางาน(Employee Self Service)
HRM ระบบความปลอดภัย (Security System) HRM ระบบสวัสดิการ(Wellfare System)

   

 

                

 

 

sermon-download-2

 

 

 

 

Read 41202 times

คุณมีคำถาม-เรามีคำตอบ

คำถามยอดนยม
order banner
paysbuy11 banner 
contactus banner update 
map banner

 

 

 

สิ่งที่ลูกค้าควรจัดเตรียม

สงทลกคาตองจดเตรยม 1     
สงทลกคาตองจดเตรยม 2
สงทลกคาตองจดเตรยม 3 
สงทลกคาตองจดเตรยม 4 
สงทลกคาตองจดเตรยม 5

Social Media

facebook banner  
guardtour banner  
fingerscan4u banner   
linebanner   
googleplus banner  
youtube1 banner