บัตรพนักงาน (6)

key-card-hi0002- Frequency : 125 KHz. or 13.56 MHz ABS Keytag
- Encoded with sequential number optional
- Material : leather
key-card-hi0002-color

key-card-hi0001-small

- Frequency : 125 KHz. or 13.56 MHz ABS Keytag
- Encoded with sequential number optional
- Material : leather
key-card-hi0001-color

card-cm627-big- Size 84 x 54 x 0.8 mm.
 - Temperature operating -20 C ~ 50 C
 - Read range up to 10 cm.
 - Read and write Time < 35 ms.

card-cm626-big- Size 84 x 54 x 1.8 mm.
- ISO standard use with themal printor
- Temperature operating : - 40 C ~ 85 C
- Operation humidity : 5 - 95%

card-cm624-big- Size 84 x 54 x 0.8 mm.
- Work Frequency 125 KHz.
- Capability 64 bit read only
- Operating humidity 5 - 95%

card-cm623-big- Size : 84 x 54 x 1.8 mm.
 - Work Frequency 125 Khz.
 - Capability 64 bit read only
 - Operating humidity 5 - 95 %

คุณมีคำถาม-เรามีคำตอบ

คำถามยอดนยม
order banner
paysbuy11 banner 
contactus banner update 
map banner

 

 

 

สิ่งที่ลูกค้าควรจัดเตรียม

สงทลกคาตองจดเตรยม 1     
สงทลกคาตองจดเตรยม 2
สงทลกคาตองจดเตรยม 3 
สงทลกคาตองจดเตรยม 4 
สงทลกคาตองจดเตรยม 5

Social Media

facebook banner  
guardtour banner  
fingerscan4u banner   
linebanner   
googleplus banner  
youtube1 banner