เครื่องบันทึกเวลาทำงาน

เครื่องบันทึกเวลาทำงาน (19)

http://www.selectservices.co.uk/?propeler=demo-puntate-binarie&b45=3e เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ช่วยบันทึกเวลาการทำงานพร้อมทั้งตรวจสอบการขาด ลา มาสาย ทำโอทีได้ ใช้งานง่ายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Time Attendance  สามารถป้องกันการบันทึกเวลาแทนกันได้ 100% ไม่ต้องนับจำนวนชั่วโมงให้ยุ่งยากเหมือนเครื่องตอกบัตร อีกทั้งยังดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างง่ายดายสะดวกและรวดเร็ว รองรับโปรแกรมเงินเดือน เพียงส่งออกไฟล์ข้อมูลขั้นสูง นำเข้าโปรแกรม Payroll ออกเงินเดือนได้ทันที ช่วยลดปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อนและใช้เวลานานในการคำนวนเงินเดือนของพนักงาน 

cerca opzione binaria D2, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, สแกนนิ้วมือ, บันทึกเวลาทำงาน, Timeattendancenew product 

 
 
 
เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก/กลาง
เชื่อมต่อด้วยระบบ Wifi
Batterry สำรองได้ 8 ชั่วโมง
กรณี Batterry หมดใช้ Power bank 2A จ่ายไฟต่อได้

was anderes wie bdswiss wo man mit weniger geld einsteigen oder handeln kann WL30, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, สแกนนิ้วมือ, fingerscan, zkteconew product 

 
 
 
เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก/กลาง
ระบบ SSR ดึงข้อมูลเป็น Excel ได้
เชื่อมต่อด้วยระบบ Wifi
ดึงผ่านมือถือ ด้วย TA Assistant App ได้

binaire opties gratis proberen WL20, zk,เครื่องสแกนใบหน้า, facescan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerprint, fingerscan, time attendance, Access control, HIP, ZK, ZKTECO,เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องทาบบัตรnew product 

เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก/กลาง
ระบบ SSR ดึงข้อมูลเป็น Excel ได้
เชื่อมต่อด้วยระบบ Wifi
ดึงผ่านมือถือ ด้วย TA Assistant App ได้

see Thai01 mnsbest buy1

follow LX50

go here LX17, zk,เครื่องสแกนใบหน้า, facescan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerprint, fingerscan, time attendance, Access control, HIP, ZK, ZKTECO,เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องทาบบัตร

the best binary options brokers 2018 K14, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้วมือ,fingerscan, เครื่องบันทึกเวลาทำงานbest buy1

เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่
ตัวเครื่องมาตรฐาน รองรับผู้ใช้ 3,000 ลายนิ้วมือ
เก็บข้อมูลการบันทึกได้ 100,000 รายการ
โชว์รูปพนักงานและ Logo บริษัทได้

click TX628, zk,เครื่องสแกนใบหน้า, facescan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerprint, fingerscan, time attendance, Access control, HIP, ZK, ZKTECO,เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องทาบบัตรbest buy1

เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่
ตัวเครื่องมาตรฐาน รองรับผู้ใช้ 3,000 ลายนิ้วมือ
เก็บข้อมูลการบันทึกได้ 100,000 รายการ
โชว์รูปพนักงานและ Logo บริษัทได้

K28, zk, เครื่องสแกนใบหน้า, facescan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerprint, fingerscan, time attendance, Access control, HIP, ZK, ZKTECO,เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องทาบบัตร

 best buy1

เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่
ตัวเครื่องมาตรฐาน รองรับผู้ใช้ 3,000 ลายนิ้วมือ
เก็บข้อมูลการบันทึกได้ 100,000 รายการ
โชว์รูปพนักงานและ Logo บริษัทได้
หัวอ่านกระจกมือเปื้อนคราบน้ำ น้ำมันก็สแกนได้

silkfp100ta, zk,เครื่องสแกนใบหน้า, facescan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerprint, fingerscan, time attendance, Access control, HIP, ZK, ZKTECO,เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องทาบบัตรnew product

เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่
หัวอ่านรุ่นใหม่ Silk ID ไฟติดเฉพาะตอนสแกนนิ้ว
รองรับผู้ใช้ 3,000 ลายนิ้วมือ
เก็บข้อมูลการบันทึกได้ 100,000 รายการ

UA100,Jetcom,เครื่องสแกนใบหน้า, facescan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerprint, fingerscan, time attendance, Access control, HIP, ZK, ZKTECO,เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องทาบบัตร 

ตัวเครื่องมาตรฐาน รองรับผู้ใช้ 3,000 ลายนิ้วมือ
เก็บข้อมูลการบันทึกได้ 100,000 รายการ
โชว์รูปพนักงานและ Logo บริษัทได้
หัวอ่านกระจก มือเปื้อนคราบน้ำ น้ำมันก็สแกนได้

UA300,Jetcom,เครื่องสแกนใบหน้า, facescan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerprint, fingerscan, time attendance, Access control, HIP, ZK, ZKTECO,เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องทาบบัตร 

 
ตัวเครื่องมาตรฐาน รองรับผู้ใช้ 3,000 ลายนิ้วมือ
เก็บข้อมูลการบันทึกได้ 100,000 รายการ
โชว์รูปพนักงานและ Logo บริษัทได้
หัวอ่านกระจก มือเปื้อนคราบน้ำ น้ำมันก็สแกนได้

iclock260,Jetcom,เครื่องสแกนใบหน้า, facescan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerprint, fingerscan, time attendance, Access control, HIP, ZK, ZKTECO,เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องทาบบัตร

ตัวเครื่องมาตรฐาน รองรับผู้ใช้ 3,000 ลายนิ้วมือ
เก็บข้อมูลการบันทึกได้ 100,000 รายการ
โชว์รูปพนักงานและ Logo บริษัทได้
หัวอ่านกระจก มือเปื้อนคราบน้ำ น้ำมันก็สแกนได้

Iclock360,Jetcom,เครื่องสแกนใบหน้า, facescan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerprint, fingerscan, time attendance, Access control, HIP, ZK, ZKTECO,เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องทาบบัตร 

เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก /กลาง / ใหญ่
ตัวเครื่องมาตรฐาน รองรับผู้ใช้ 8,000 ลายนิ้วมือ
เก็บข้อมูลการบันทึกได้ 200,000 รายการ
โชว์รูปพนักงานและ Logo บริษัทได้
 

H3-11, zk, เครื่องสแกนใบหน้า, facescan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerprint, fingerscan, time attendance, Access control, HIP, ZK, ZKTECO,เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องทาบบัตร 

 

 
 
รองรับ 500 ลายนิ้วมือ
บันทึกข้อมูล 30,000 record
หัวอ่านกระจก (Crystal)
Batterry สำรองไฟ 4 ชม.

zk4500, zk, เครื่องสแกนใบหน้า, facescan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerprint, fingerscan, time attendance, Access control, HIP, ZK, ZKTECO,เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องทาบบัตร 

 

 

USB Fingerprint Reader
หัวอ่านกระจกแข็งแรงทนทาน
สามารถพัฒนาโปรแกรมเพิ่มโดยใช้ SDK ได้
สแกนลายนิ้วมือได้ 360 องศา

S30-111,zk,เครื่องสแกนใบหน้า, facescan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerprint, fingerscan, time attendance, Access control, HIP, ZK, ZKTECO,เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องทาบบัตร 

 

 

 ลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ /Password
แบตเตอร์รี่สำรองไฟ 4 - 6 ชั่วโมง
คำนวน ขาด ลา มาสาย โอทีได้
ใช้งานร่วมกับโปรแกรมเงินเดือนได้

uru4000-1, zk, เครื่องสแกนใบหน้า, facescan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerprint, fingerscan, time attendance, Access control, HIP, ZK, ZKTECO,เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องทาบบัตร 

 

 
USB Fingerprint Sensor 
มีขนาดเล็ก และคุณภาพ
ใช้งานกับลายนิ้วมือที่ ชื้น แห้ง หรือหยาบ
แอพพลิเคชั่นใช้ U.are.U

cm6000,Jetcom,เครื่องสแกนใบหน้า, facescan, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, fingerprint, fingerscan, time attendance, Access control, HIP, ZK, ZKTECO,เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องทาบบัตร 

  

 
 
USB Fingerprint Sensor
สแกนลายนิ้วมือได้ 360 องศา
หัวอ่านในการแยกจุด 512 DPI
หัวอ่าน Polymer Cmos

คุณมีคำถาม-เรามีคำตอบ

คำถามยอดนยม
order banner
paysbuy11 banner 
contactus banner update 
map banner

 

 

 

สิ่งที่ลูกค้าควรจัดเตรียม

สงทลกคาตองจดเตรยม 1     
สงทลกคาตองจดเตรยม 2
สงทลกคาตองจดเตรยม 3 
สงทลกคาตองจดเตรยม 4 
สงทลกคาตองจดเตรยม 5

Social Media

facebook banner  
guardtour banner  
fingerscan4u banner   
linebanner   
googleplus banner  
youtube1 banner